skip to Main Content

Vårt fokus…

Vi är ett litet företag som säljer
produkter, utbildning och tjänster med fokus på
säkerhet, skydd och räddning.

Bakgrund och erfarenhet

Vi är aktiva innom den operativ räddningstjänsten och har stor kunskap om räddningstjänstens alla olika områden. Vi har stor erfarenhet av hur människor beter sig och vad de har för primära behov vid svåra händelser. Vi vet hur man ska förbereda sig för att kunna klara av olika typer av kriser i samhället. Vi har mer än 10 års erfarenhet av att hålla stora realistiska sjukvårdsövningar i krisartade miljöer. Vi har utbildat både brukare, räddare och instruktörer i diverse olika räddningscenarier så som till exempel räddning vid arbete på hög höjd.

Vår historia…

Historien börjar 2018 med att en av ägarna sökte efter fiskeutrustning på internet då han snubblade över den australiensiska uppfinningen Lock Jaw Ladder Grip.

Historien börjar med att en av grundarna sökte efter fiskeutrustning på internet då han snubblade över den australiensiska uppfinningen Lock Jaw Ladder Grip.

Den visade sig uppfylla alla de krav räddningstjänsten efterfrågade vid tillfällig fixering av sina bärbara anliggande stegar mot hängrännor. Vi undersökte om det fanns något liknande i Europa men kunde inte hitta något överhuvudtaget. Vi såg möjligheten att sprida upptäckten och möjligheten att kunna arbeta säkert på och från bärbara stegar som lutas mot en hängränna. Att äntligen kunna arbeta säkert var som helst ut efter en hängränna, allt enligt Arbetsmiljöverkets krav. Vi startade ett aktiebolag och skrev ett avtal med uppfinnaren/tillverkaren som gjorde oss till generalagenter för denna produkten i vår del av världen.

Logotypen

Treudden i logotypen symboliserar de tre grundarna med spetskompetens inom säkerhet, skydd och räddning samt att det hela började med sökande efter fiskeredskap.
Skölden symboliserar att verksamheten säkrar, skyddar och räddar människor.
Nordstjärnan (Polstjärnan) är en ledstjärna från Norden och de åtta uddarna påvisar grundarnas förankring i räddningstjänsten.

”Securitatis praesidium liberandum” (Säkerhet skydd räddning)

Vi är…

Kim Nydahl

Mikael Karlsson

Hans Brogren

Kontakta oss gärna

Vi säljer produkter från: