Skip to content

Kim är mekanikkonstruktör i botten men bytte yrkesinriktning och började som Brandman 1992. Efter kompetensutbildning som undersköterska ingick även ambulanstjänst i arbetsuppgifterna. Kim har under åren utbildats innom nästan alla rädningstjänstens områden.

Idag är Kim fortfarande aktiv som Insatsledare i räddningstjänsten.

Kim Nydahl