Skip to content

Snigel tillverkar utrustning för polis, militär, säkerhetspersonal, sjukvård med mera. Snigel är ett oberoende svenskt företag som drivs av en grupp officerare, designers och ingenjörer som brinner för att höja kvaliteten och funktionen hos personlig utrustning.

www.snigel.se

Snigeldesign