skip to Main Content

För att kunna känna sig säker när man ska utföra ett arbete måste man först göra en riskbedömning. Riskbedömningen ligger sedan som grund för att minimera att någon kommer till skada, då själva uppgiften ska utföras. Riskbedömningen kan påvisa att det behövs både speciell utrustning och att de som ska utföra uppgiften behöver utbildning samt övning. Om uppgiften är återkommande kan riskbedömningen även påvisa behov av återkommande övning för att kvalitetssäkra utförandet av uppgiften.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som befäl, i operativ tjänst, på några av de största räddningstjänsterna i Sverige. Där har vi under årtionden byggt upp vår stora erfarenhet av att göra riskbedömningar.  Vi arbetar ofta i de farligaste förhållande som finns på arbetsmarknaden och ska under stress skapa en så säker arbetsplats som möjligt. Träning ger färdighet.

Vi har även aktivt arbetat med kompetensutveckling och utveckling av räddningstjänstens förmågor. Detta för att optimera och efektivisera räddningstjänsten som arbetar med mycket begränsade resurser.

Vi hjälper gärna till med alla stegen för ett säkert utförande av alla möjliga sorters uppgifter.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med.