skip to Main Content

Riskbedömningen kan påvisa att det behövs olika typer av skydd för att kunna utföra ett arbete över huvud taget och så att en eventuell risk kommer ner till en acceptabel risknivå.

Skydd kan även innebära att utrustning, verktyg med mera behöver skyddas för att kunna fungera felfritt vid behov. Våra skyddsprodukter ser även till att de inte bara skyddas utan att det går att ”skräddarsy” för oltimal förvaring i olika miljöer.

Sidan är under uppbyggnad och ej helt klar…